HOME OVER ONS AANPAK CONTACT
hero image

BUSINESS-CASES.nl

BUSINESS-CASES.nl
DELIVERING THE PROMISE

Over ons

Business-cases.nl is een adviesbureau gespecialiseerd in het opstellen van business cases, ondernemingsplannen en rapporten die kwantitatieve informatie moeten bevatten.

Wij worden door deze opdrachtgevers gewaardeerd voor de geleverde diensten op gebied van operationele bedrijfsvoering, bedrijfskundige vraagstukken, business planning en strategische studies

Ons doel is om u mechanismen aan te reiken waarmee u kunt bepalen of uw investering levensvatbaar en haalbaar is.

Wij bieden de handvatten voor het ontwikkelen, opstellen, beoordelen en opleveren van uw business case.


Onze aanpak:

Wij werken met een gestructureerde aanpak die uit 4 fases bestaat:
(i) Planning (ii) Probleemstelling (iii) Proces en (iv) Product

PLANNING

In deze fase maken wij samen met u een plan van aanpak, maken we heldere afspraken over hetgeen we willen bereiken en bepalen het honorarium en betalingsvoorwaarden. Ons uitgangspunt hierbij is, dat wij enkel werken aan opdrachten die een duidelijk resultaat voor onze opdrachtgevers opleveren.
Om dit te bereiken geldt voor al onze dienstverlening dat wij eerst een (gratis) oriŽnterend geprek met u houden van een uur waarin we bekijken of het zinvol is om ons in te zetten en waarin verdere vervolgafspraken worden gemaakt.

PROBLEEMSTELLING

In deze stap wordt het probleem of vraagstuk gedefinieerd. Deze fase wordt afgesloten met een onderzoeksvraag of hypothese. Voor deze fase hebben wij een scala aan wetenschappelijke methodieken ter beschikking. Voor een business case werken we graag met de 4o methode. (omvang, oorzaak, oplossing en operationaliteit.

PROCES

Dit behelst opstellen van het onderzoeksontwerp, het verzamelen van informatie (kwantitatief en kwalitatief), opstellen van een draft rapportage, review van deze draft door een onafhankelijke business-cases.nl medewerker, en uiteindelijk het samenstellen van het definitieve rapport.

PRODUCT

De presentatie van de business case of het rapport. Dit gaat mondeling of via een powerpoint presentatie, afhankelijk van hetgeen we in fase 1 hebben afgesproken.


Contact


U kunt ons uiteraard bellen of met behulp van onderstaande formulier contact met ons opnemen
Neem vrijblijvend contact met ons op en stel al uw vragen.